צנעת הפרט-פיטורי רכזת הקהילה.

אלימלך דוד וטלי • כניסות

חברים יקרים.
העליהום על חברי הוועד המקומי וכן הדרישה למתן הסבר בכל הקשור לסיום ההתקשרות עם דיקלה גובלים בחוסר אחריות ואף מקוממים..מישהו שאל לרצונה של דיקלה בכל הקשור לדרישה להסברים.
מה עם צנעת הפרט?
יד קלה על המקלדת לא רק שלא מוסיפה דבר אלא אף גורעת.