ועדת ספורט

ועד מקומי - הודעות • 4/10/2018 כניסות

בס"ד.

ועדת ספורט שדה יעקב .

כללי:

לצורך קידום תרבות הספורט במושב ישנה המלצה ממנהל מחלקת הספורט במועצה להקים ועדת ספורט במושב כפי שנהוג בשאר היישובים.

הרכב נוכחי ועדת ספורט בשדה יעקב :

אייל ורד.

שאולי אלק.

יהודה רוזנברג.

ג'הסי יגאל.

(המטרה היא לצרף עוד 3 כאשר לפחות 2 מקרב נשות המושב).

מטרות:

1. שיפור והקמת מתקני ספורט כגון מגרש כדורגל דשא, אולם ספורט, מגרש כדורעף , מסלול אופניים אתגרי, מתקני כושר וכו'.

2. תכנון וארגון אירועים ותחרויות ספורט במושב.

3. הקמת קבוצות לענפי הספורט השונים .

4. שיפור התיאום בשימוש המגרש בין חוגי ספורט סדירים לבין התארגנות מקומית של קבוצות הספורט. ( מבוגרים ).

המעוניינים להצטרף לועדה מוזמנים לפנות לועד המקומי.

 

בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749