תודה למועצה הדתית

אילת אבישי • 6/1/2018 כניסות

בהמשך לסיכום השנתי של פעילות המועצה הדתית שנשלח על ידי חיה

זו הזדמנות מצויינת להגיד תודה בשם כל הקהילה

ללא סיוע המועצה הדתית לא היינו יכולים לקיים את כל האירועים והפעילויות הללו

אנו מרגישים שהסיוע של המועצה הדתית הוא הרבה מעבר למצופה ותמיד בגישה חיובית ועם חיוך

אנו מלאי הערכה ולא רואים זאת כמובן מאליו

שנזכה לעוד שנים רבות של שיתוף פעולה פורה

בברכה

בשם הועד המקומי וכל הקהילה

הודעות בנושא זה