לקראת סוף שנת המס- תשלומים לקרן הבניין וזיכוי ממס

בית כנסת • 19/12/2017 כניסות

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

 

בס"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ב' טבת, תשע"ח

19 דצמבר, 2017

 

בימים אלו נשלחות לתיבות הדואר קבלות (הרבה!) לכל מי ששילם לקרן הבניין במשך השנה באמצעות שיקים דחויים והוראת קבע.

נא לשמור את המסמכים!

נא לשים לב ואם חסר לכם מסמך ניתן לחזור ולפנות לח"מ לקבלת העתק נאמן למקור של הקבלה.

 

זה המקום להזכיר את הודעת הועד המקומי:

מי שיסדירו עד חנוכה (דהיינו עד מחר) את מלוא התשלום (גם בצ'קים דחויים או הוראת קבע) יהיו זכאים לבחור מקום בבית הכנסת בסבב ראשון.

הזדרזו והבטיחו את מקומכם בבית הכנסת המחודש.

 

 

נזכיר כמה עצות להחזר מס:

 

1.       כללי:

א.      ניתן לקבל החזר ממס הכנסה בשעור של 35% מסך התרומה, עד לגובה כלל המס שולם במשך השנה.

ב.      שני בני הזוג יכולים להשתמש בתרומה הזו להחזר ממס.

ג.       במידה ולא זוכיתם בגין כל החזר המס (סף מס נמוך מדי), ניתן לגרור את הזכות לקזוז המס במשך 3 שנים נוספות מעבר לשנת המס, כלומר, במשך 4 שנים.

ד.       ניתן לבקש החזר מס בין 4 - 7 שנים אחורה.

 

דוגמא

על כל תרומה של 10,000 ש"ח ניתן לקבל החזר מס של 3,500 ש"ח - הזיכוי ממס.

התורם מרוויח משכורת ברוטו של 8,000 ש"ח לחודש ומשלם מס הכנסה בסך כ- 420 ש"ח בחודש, מחושב שנתי כ- 5,000 ש"ח.

ניתן לקזז מהמס ששולם במשך השנה בה שולמה התרומה את כל הזיכוי.

 

2.       הדרך להחזר המס:

באופן כללי לא חייבים לחכות לסוף השנה ולהתחשבן עם מס הכנסה, ניתן לעשות תאום מס, בקלות רבה, כבר במהלך השנה השוטפת בה נתרמה התרומה, ולקזז את ההחזר מהמס

המשולם, וזאת בשני אופנים:

א.      לשכיר, ע"י הגשת טופס מס' 130 / 0101, לצרף לו את הקבלה על התרומה, ולאחר מילוי הטופס ואישורו ע"י פקיד השומה, להעביר את האישור למעביר.

להלן קישור מתאים לעזרה (רק באמצעות Explorer):

https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHakalot.aspx

 

ב.      לעצמאי, באמצעות הפחתת מקדמות המס, באמצעות המייצג (יועץ מס/רואה חשבון).

 

 

3.     לחוששים/לכל מי שאינו מעוניין לבקש בעצמו:

 

רואה חשבון ארז גריל מוכן לעזור לכל המעוניינים בכך, ללא תשלום (ועל כך התודה אליו).

פרטים להתקשרות:

טלפון: 0546-617580

דא"ל:  erezgrill@gmail.com

 

 

 

בברכה,

 

אריאל וייל

050-6980840