ונשמרתם מאוד לנפשותיכם...

ברוך יואל ונעמי • 18/5/2018 כניסות


תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב,
כבר הגיעה עת הקיץ. כבר נגמר אביב.
השבוע נתגלו במושב 2 נחשי צפע בוגרים וגדולים.
זו העונה שהם מתעוררים משנת החורף והם רעבים!!!
הזהירות משתלמת!‭‮