תפילת מנחה בצהרים

לוין אריה ותרצה • 29/7/2020 כניסות

לידיעת הציבור: התארגן מנין לתפילת מנחה בצהרים. בשעה 13:30בביהכ"ס.
כמובן יהיה מנין נוסף לקראת הצום.