לו"ז שבת פרשת שמות; תורנות שטיפת סניף; הרשמה לנטיעות

ניצן גיאן • 4/1/2018 כניסות

השבוע ביום שישי שטיפת סניף- באחריות שבט מעלות (:

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 16:20
מפקד מדריכים- 15:15
מפקד- 15:40
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 17:28

ניתן להמשיך להירשם לנטיעות- https://rishum.bneiakiva.org.il

שבת שלום, המדריכים וניצן=]