לו"ז שבת פרשת וילך(:

שקד עינת • כניסות

מפקד מדריכים- 17:25

מפקד-17:45🌟

שירי סעודה שלישית-19:00🎶

צאת שבת-19:24

 

שבת שלום♥

כל הכבוד לנרשמים למסע סוכות✨