ף,לוז פרשת תזריע🍀

שקד עינת • כניסות

18:35 כניסת שבת👸
17:55 מפקד מדריכים💃
18:15 מפקד🌟
מנחה בבית הכנסת😌
פעולות😎
שירי סד"ש🎻
19:40 צאת שבת וערבית בבית הכנסת✨

שבת שלום❤