עבודות כביש 722

ועד מקומי - הודעות • 11/3/2018 כניסות

הלילה ישתנו הסדרי הכניסה למושב.
אנא פיתחו הודעה שנשלחה בנדון.

--
בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749