לוז שבת פרשת דברים🎊

שקד עינת • כניסות

-בעקבות צום ט באב המפקד יתקיים מוקדם מהרגיל-

18:59 כניסת שבת👸
15:10 מפקד מדריכים😎
15:30 מפקד🌟
מנחה😇
16:00 פעולות
16:40 שירי סד"ש🎤🎻
17:00 לימוד לט' באב והביתה💃
19:30 כניסת הצום
20:04 צאת שבת✨

שבת שלום♥