טיפ - החזר מס מתרומות

בית כנסת • 11/6/2015 כניסות

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

כ"ה סיון התשע"ה

11 יוני 2015

לכל התורמים היקרים,

בשבוע האחרון התחדש לשמחתנו זרם התרומות. רק השבוע התקבלו תרומות בסך 78,000 ש"ח.

ראשית, תודה המגיעה לכם על תרומתכם המבורכת לבניין בית הכנסת.

ה' ישלם פועלכם ותהי משכורתכם שלמה מהשמיים.

שנית, הידעתם שניתן – בקלות – לקבל החזר ממס הכנסה על התרומה הזו?

להלן כמה עצות להחזר מס:

  1. כללי:
  1. ניתן לקבל החזר ממס הכנסה בשעור של 35% מסך התרומה, עד לגובה כלל המס שולם במשך השנה.
  2. שני בני הזוג יכולים להשתמש בתרומה הזו להחזר ממס.
  3. במידה ולא זוכיתם בגין כל החזר המס (סף מס נמוך מדי), ניתן לגרור את הזכות לקזוז המס במשך 3 שנים נוספות מעבר לשנת המס, כלומר, במשך 4 שנים.
  4. ניתן לבקש החזר מס עד 4 שנים אחורה, כלומר בשנת 2015 – משנת 2012 ואילך.

דוגמא

על כל תרומה של 10,000 ₪ ניתן לקבל החזר מס של 3,500 ₪ - הזיכוי ממס.

התורם מרוויח משכורת ברוטו של 8,000 ₪ לחודש ומשלם מס הכנסה בסך כ- 420 ₪ בחודש, מחושב שנתי כ- 5,000 ₪.

ניתן לקזז מהמס ששולם במשך השנה בה שולמה התרומה את כל הזיכוי.

  1. הדרך להחזר המס:

באופן כללי לא חייבים לחכות לסוף השנה ולהתחשבן עם מס הכנסה, ניתן לעשות תאום

מס, בקלות רבה, כבר במהלך השנה השוטפת בה נתרמה התרומה, ולקזז את ההחזר מהמס

המשולם, וזאת בשני אופנים:

  1. לשכיר, ע"י הגשת טופס מס' 130 / 0101, לצרף לו את הקבלה על התרומה, ולאחר מילוי הטופס ואישורו ע"י פקיד השומה, להעביר את האישור למעביר.

להלן קישור מתאים לעזרה (רק באמצעות Explorer):

https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHakalot.aspx

  1. לעצמאי, באמצעות הפחתת מקדמות המס, באמצעות המייצג (יועץ מס/רואה חשבון).

  1. לחוששים/לכל מי שאינו מעוניין לבקש בעצמו:

רואה חשבון ארז גריל מוכן לעזור לכל המעוניינים בכך, ללא תשלום (ועל כך התודה אליו).

פרטים להתקשרות:

טלפון: 0546-617580

דא"ל: erezgrill@gmail.com