דרושה יחידת דיור

כהן חיים • כניסות

מבוקשת יחידת דיור בעלת סלון ושני חדרים נוספים לאשה מבוגרת, רצויה נגישות.
תודה!
עטרה טלפון: 0545571013