המשך להדרת נשים

עפרה ארליך • 13/9/2020 כניסות

לא מופיע בפרוטוקול שמה של סבתי מרים מונין - זק שגם היא הייתה ממקימי שדה יעקב.

 ואולי לא הייתה האשה היחידה?

הודעות בנושא זה