שלום עקב.עבודה של מקורות.הדרך ל8 דונם מטבה חסומה יש לנסוע אחרי משפחת שני ימינה בחלקה של שני ולהתחבר לדרך של הזיתים המעונינים לנסוע לכפר יהושע ירדו ברפת יוגב שאול

הודעות סמס • כניסות

שלום עקב.עבודה של מקורות.הדרך ל8 דונם מטבה חסומה יש לנסוע אחרי משפחת שני ימינה בחלקה של שני ולהתחבר לדרך של הזיתים המעונינים לנסוע לכפר יהושע ירדו ברפת יוגב שאול