מי מצא?

ברוך יואל ונעמי • 20/1/2018 כניסות

אבד / נשכח באזור "תפילת הילדים", מעיל לילדה בצבע אדום של "קאסטרו"
נשמח אם הוא יושב לנעמי או ליואל ברוך.‭‮‭‮