לולבים לעלי

חדד דוד ורותי • 8/10/2017 כניסות

אנו מחפשים איך להעביר לעלי או לאיזור, אם אפשר עוד היום, לולבים שאורחים שכחו אצלינו.

תודה למציעים

רותי ודוד חדד - 052-5243708