הזמנה לקידוש שבת בר מצווה - גילעד ג'הסי פרשת "בחוקותיי" .

יגאל ג'הסי • 7/5/2018 כניסות

לכל קהילת שדה יעקב ואורחים נכבדים!

הננו שמחים להזמינכם לקידוש לרגל בר המצווה של בנינו היקר  גילעד.

עלייה לתורה במניין המרכזי.

הקידוש ייערך בע"ה לאחר התפילה ברחבת בית הספר.

נשמח בבואכם!

משפחת ג'הסי גלית ויגאל.