לו"ז שבת פרשת בהעלותך

ניצן גיאן • כניסות

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 19:16
מפקד מדריכים- 18:15
מפקד- 18:40
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 19:55
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 20:25
שבת שלום 😚