לו"ז הסניף לשבת פרשת מצורע

אביגיל גרינפלד • 15/4/2016 כניסות


הורים וחניכים יקרים,
ה' עמכם!

לו"ז שבת
21:45 מפגש עם הרב זמיר בנושא פסח!

17:20 לימוד ומפקד מדריכים

17:40 מפקד

מנחה
פעולות

שבת שלום!

מחכים לכם!
צוות ההדרכה