מצורף פרוטוקול אסיפת העמותה מתאריך 19/12/19

בית כנסת • כניסות

קבצים מצורפים:

file 39180

מצורף פרוטוקול אסיפת העמותה מתאריך 19/12/19