פעילות המועצה הדתית בשדה יעקב, בשנת הכספים 2017

חיה קליגר • 4/1/2018 כניסות

 

קהילה יקרה,

 

המועצה הדתית האזורית, קמה על בסיס "מועצה דתית " יישובית בשדה יעקב.

בשנת 2000, הורחבה פעולתה למתן לשירותי דת לכלל יישובי עמק יזרעאל.

 

להלן סיכום פעילותה של המועצה הדתית בשדה יעקב, בשנת הכספים 2017.

 

עירוב

המועצה הדתית מממנת באופן מלא, את בדיקת תקינות הערוב בכל ערב שבת,

וכן את הרחבתו  [הוספת עמודים] פעמים רבות במשך השנה, במיוחד באזור

משקי בעלי החיים.

 

מקווה

אחזקת המקווה, על כל הוצאותיו, הינם על חשבון המועצה הדתית, כולל שכר

הבלניות.

 

פעילות תרבות יהודית

המועצה הדתית משתתפת באירועים סביב חגי ישראל, חוגים, נסיעה לירושלים

ביום ירושלים ועוד ועוד, בתיאום ובשיתוף רכזת הקהילה.

כמו כן ערכה המועצה הדתית השנה, שלושה מופעים גדולים בהיקפם ובעלותם

לקראת ימים נוראים ובליל יום העצמאות.

המופעים נערכו לכבוד חברי קהילת שדה יעקב, והיו פתוחים לקהל מיישובי העמק.

 

פעילות נוער

המועצה הדתית השתתפה בעלות קייטנת בית אורי, וכן בנסיעה ובפעילות חינוכית

בכפר הגמילה מסמים ואלכוהול, במלכישוע.

 

שיפוץ בתי הכנסת הזמניים חדר ההנצחה והפרגולה

המועצה הדתית נענתה לבקשת הוועד המקומי, והעבירה 20,000 ¤ [מתוך עלות

של 21,000 ¤], לצביעה ושיפוץ של המבנים, לכבוד ולרווחת המתפללים.

כמו"כ נרכשו 50 סידורים חדשים לבית הכנסת.

 

המקווה החדש

ביוזמה ובעידוד משפחה יקרה, שאף נתנה תרומה כספית נכבדה לבניית מקווה חדש,

גדול יותר וחדיש, העומד בתקן המקוואות הנבנים בימים אלו, קיבלה על עצמה

המועצה הדתית את האתגר.

בעזרת איש ציבור, שלזכותו בניית מספר מקוואות בישובים ברחבי הארץ, אשר זכו

בפרס אות הזהב בתחרות מקוואות של "המועצה לישראל יפה" ,

החלנו בעבודות בניית המקווה.

מימון הבניה הוא בכספי תרומת המשפחה, בתוספת תקצוב מיוחד שהועבר על ידי המשרד

לשירותי דת, ובכספי המועצה הדתית.

 

המעבר בין שימוש בכסף פרטי [תרומת המשפחה] לכספי המדינה, חייבו אותנו, עפ"י חוק,

להעביר את המשך הבניה לביצוע המועצה האזורית.

המעבר יצר שלל בעיות בירוקרטיות, אשר גרמו לעיכוב ניכר בעבודות גמר המקווה.

רוב הבעיות באו על פתרונן, ואנו מקווים כי בקרוב ייצא מכרז מטעם המועצה האזורית,

ועבודות הבניה יבואו לסיומם.

תרומת האגודה והוועד המקומי לבניית המקווה אישור הקצאת שטח ציבורי לבניה.

 

המועצה הדתית רואה שליחות במתן שירותי דת בצורה מיטבית  לשדה יעקב

ולכלל יישובי עמק יזרעאל, ותמשיך לעשות כך,  בכפוף לתקציב שיאושר לשנת 2018.

 

 

הודעות בנושא זה