פינת המיחזור

ועד מקומי - הודעות • כניסות

הועד מבקש מאד
לא להחנות מכוניות בפינת המיחזור. הדבר מפריע למשאיות שבאות לפנות את המיחזור.
בנוסף, אין לזרוק פסולת מוצקה בפינת המיחזור. אנו אוספים פסולת מוצקה מהבתים עפ"י המועדים שנקבעו.
נודה מאד על שיתוף הפעולה.


בברכה,
הועד המקומי