לו'ז שבת פרשת במדבר

אביגיל גרינפלד • 21/5/2015 כניסות

הורים וחניכים יקרים,
ה' עמכם!
לו'ז שבת

22:15 פעולת חב'ב

16:10 לימוד ומפקד מדריכים
16:30 מפקד
פעולות
מנחה
והביתה להתארגן לחג

מחכים לכם!
שבת שלום
צוות ההדרכה:)