ארוחות ליולדות

אפרת וגדי • 17/4/2018 כניסות

לרגל הלידות, נכין ארוחות למשפחת גולוב צליל ויוחאי, להולדת הבן.

וארוחות לפלד לירון ואביתר להולדת הבת.

אמצע שבוע: אפרת גנס, יטבת הולנדר.

שבתות: טליה בולקא.

בשורות טובות