קבלות על תשלום דמי חבר/דמי הפעלה

בית כנסת • כניסות

לציבור התושבים שלום,

בסמוך למועד חנוכת בית הכנסת פנתה ועדת בית כנסת לכלל הציבור בבקשה לתשלום השתתפות בהפעלת בית הכנסת שכונו "דמי חבר".


לאחר התייעצות וקבלת חוות דעת משפטיות ואחרות, ומכיוון שרק כמחצית המשפחות במושב חברות בעמותה, הוחלט שההגדרה הנכונה של התשלום הוא "דמי הפעלה".

על פי חוות הדעת המשפטית שהתקבלה העמותה יכולה לתת קבלות על תרומות המאפשרות זיכוי ממס למשלמים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

בימים הקרובים יישלחו קבלות לכל מי ששילם את דמי ההפעלה.


בברכה,

 


אריאל וייל – גזבר העמותה