הודעות רשמיות אחרונות

הסדרי תנועה חדשים בגבעה (בי"ס/פעוטון/ביכנ"ס) ועד מקומי - הודעות • 29/5/2017
הסדרי תנועה חדשים בגבעה (בי"ס/פעוטון/ביכנ"ס)

נוהל פינוי גזם ועד מקומי - הודעות • 28/5/2017
נוהל פינוי גזם

משרד הועד המקומי - חופשה ועד מקומי - הודעות • 28/5/2017
משרד הועד המקומי - חופשה

הודעה למטופלים מהמרפאה ועד מקומי - הודעות • 25/5/2017
הודעה למטופלים מהמרפאה

פעילות מרפאה ערב חג שבועות ועד מקומי - הודעות • 25/5/2017
פעילות מרפאה ערב חג שבועות

הודעות ציבוריות אחרונות

ידיעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

יצירת קשר עם מזכירות המושב

mazcir@013net.net mazcir@013net.net

,המושב שלנו תותים" - עצמאות תשע"ו / 2016

עצמאות 2016

summday_2119461765summday_1863397573summday_9526489232summday_6767382136summday_8631723431summday_8454882188summday_7671993616summday_7736775266summday_7483178974summday_1235451763summday_4177974674summday_4251441546summday_4915898894summday_9848278518summday_9167469628summday_9915652121summday_4848525545summday_1761721746summday_1665726513summday_3446665173summday_7775993679summday_4799715284summday_3293289438summday_5753367177summday_7751341122summday_5895995886summday_9375675572summday_9527982194summday_4467876982summday_7752472123summday_7235229742summday_4843575494summday_4323146878summday_3931889735summday_9859125173summday_8634769855summday_6354515535summday_4571939337summday_7658596394summday_5615464987summday_8537118193summday_9758759897summday_1216169287summday_8968637921summday_6875633975summday_4845272962summday_4564882688summday_4368957138summday_8599168963summday_7168818924summday_6298766898summday_6697347641summday_3333445592summday_3567956399summday_2132598596summday_9751223965summday_4916465837summday_5972546167summday_8931861843summday_4666876414summday_9799344362summday_6666343645summday_6234374386summday_7281979874summday_4155472773summday_7212495456summday_2452864253summday_2515455394summday_9842586543summday_6211582898summday_7281599626summday_9614867717summday_6159799564summday_2723241131summday_8672758412summday_2835843989summday_8545434219summday_8666416624summday_7942134595summday_7626577599summday_1367859679summday_1954988451summday_6716433969summday_5186933197summday_4195659561summday_4353867723summday_1561534777summday_8966875138summday_3353682261summday_5117534615summday_9289184323summday_1574734867summday_1492181238summday_2246954296summday_1647992621summday_2387459385summday_4488343861summday_1989321158summday_8139465167summday_8446181515summday_3314637567summday_8696881736summday_1645119888summday_5766887933summday_6167599818summday_9835252664summday_1879132399summday_6775993717summday_3872783559summday_3781455521summday_4181111684summday_7246653161summday_4728422188summday_1715137318summday_6187647487summday_9125834297summday_4786172239summday_6161475782summday_1163931628summday_4778741115summday_2297828385summday_1637262136summday_1369654299summday_5346915544summday_8183128912summday_7861552321summday_4547535872summday_1157764669summday_6472967744summday_1317227998summday_6958658784summday_2358939857summday_4743744974summday_2398965885summday_4658456185summday_2737486529summday_2563569428summday_2113437122summday_2528483692summday_6862276567summday_7968526238summday_5291432331summday_7961923824summday_8476885351summday_5159377453summday_4283945671summday_1173977274summday_4186559139summday_4179472257summday_9513555815summday_4311823334summday_5899654638summday_5514376297summday_1799785328summday_4311231422summday_2576637875summday_1277433713summday_2625465163summday_3796532875summday_8878451644summday_8982882529summday_6386916915summday_1535872666summday_9595385728summday_7235623731summday_3217226619summday_9882651436summday_3435451256summday_7459635816summday_7328884238summday_4961576265summday_1867341951summday_3874373933summday_9988587264summday_7985768222summday_9197328458summday_8112435694summday_1291183357summday_6865937425summday_3233239759summday_7131751133summday_3758589464summday_4368934375summday_7669256635summday_8655249729summday_8763517432summday_4584556798summday_4176623192summday_9734262443summday_5438629445summday_6292992643summday_7988827773summday_8128315117summday_5199117474summday_4732912171summday_1537492373summday_4484231127summday_5649629693summday_9975727162summday_2273558627summday_4442844142summday_3727168442summday_6278737712summday_9214568843summday_8465579789summday_1414625695summday_4255151753summday_3586987635summday_1487829453summday_9459563377summday_2538666558summday_4243684558summday_9215621557summday_1741828548summday_3498188787summday_1849696848summday_4641669371summday_4254868414summday_8176332733summday_3136521361summday_9935839553summday_9919115334summday_3162858438summday_1649281326summday_1674938476summday_2587158215summday_5736871629summday_7118314825summday_8531287779summday_9538684159summday_4511526154summday_4658998359summday_6683139699summday_3922822568summday_2211535873summday_3661659949summday_9925456861summday_7847637728summday_8327646717summday_8182151514summday_1544431112summday_6835556871summday_1179531715summday_8169263132summday_1694846764summday_9659173894summday_9486729411

תמונות אחרונות

תיקון ליל שבועות- המידע עבור כל שכבות הגיל
תיקון ליל שבועות- המידע עבור כל שכבות הגיל

סרטון על בית הכנסת

לוח אירועים